Politika kvalitete natisni
 1. Kupci
  Kupci so naše največje bogastvo in le njihovo brezmejno zadovoljstvo z našimi proizvodi in storitvami,so garancija naše prihodnosti – zadovoljiti njih je naš poglavitni cilj.
 2. Zaposleni
  Profesionalna konkurenčnost, pripadnost in popolna zanesljivost naših zaposlenih so steber našega podjetja. – njihova motivacija ter nadaljnje izobraževanje je zelo pomembno za nas.
 3. Zastopniki
  Naši zastopniki so pomembna vez v verigi učinkovitosti. Odvisni smo od njih ravno tako, kot so oni odvisni od nas- zato se do njih vedemo tako, kot si želimo, da se do nas vedejo naše stranke.
 4. Proizvodi
  Naši proizvodi so glavni temelj našega obstoja – ohranitev in izboljšanje njihove kakovosti je naš stalni cilj.
 5. Storitve
  Tako kot kakovost naših proizvodov je tudi kakovost naših storitev enakovreden del našega uspeha – naše storitve nas postavljajo neodvisno od naših konkurentov.
 6. Kakovost
  V želji doseči najboljšo možno kakovost uporabljamo le preverjene metode in postopke – na vseh področjih proizvodnje, prodaje in vodstva.
 7. Infomacije
  Zbiranje in posredovanje informacij znotraj podjetja ter zunanjih informacij je pomemben del našega poslovanja – informacije izboljšujejo in nadgrajujejo naše izkušnje.
 8. Viri in okolje
  Z našimi viri ravnamo preudarno, ker se zavedamo naše dolžnosti do ohranjanja okolja in narave za naše naslednike.
 9. Cilji
  Želimo si doseči najvišjo popolnost v uravnoteženosti  z našimi ekonomskimi, ekološkimi ter človeškimi viri.
 10. Obveznosti
  Naš cilj je postaviti vzorec vseh naših odločitev in vodstvenih akcij ter vlagati ves naš trud v razvoj našega podjetja.